Over

Herman van Essen studeerde in februari 2012 af aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Zijn afstudeerproject omvatte de stedenbouwkundige invulling van het stationsgebied in Apeldoorn, welke een alternatieve visie is op de verstedelijking van het dorp. Sinds medio 2012 heeft Herman van Essen zijn eigen bureau onder de naam "Architectenbureau Herman van Essen", dichtbij de plek waar zijn betovergrootvader zich meer dan honderd jaar geleden vestigde met "Vleeschhouwerij H. van Essen".

Architectenbureau Herman van Essen staat voor traditionele architectuur, bij voorkeur uitgevoerd in ecologische bouwmaterialen, zonder in de architectonische ideologie van het ecologisch bouwen te vervallen. Dat wil zeggen geen  vormen die de mens van nature niet eigen zijn te maken, of die niet uit de logica van de bouwmaterialen en aanverwante constructiemethoden voortvloeien, maar eerlijke en schone architectuur die de bouwtraditie van onze voorouders voortzet en de harmonie in onze gebouwde omgeving versterkt.