Geschiedenis

Herman van Essen studeerde in februari 2012 af aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Zijn afstudeerproject omvatte de stedenbouwkundige invulling van het stationsgebied in Apeldoorn, welke een alternatieve visie is op de verstedelijking van het dorp.

Sinds medio 2012 heeft Herman van Essen zijn eigen bureau onder de naam “Architectenbureau Herman van Essen”, dichtbij de plek waar zijn betovergrootvader zich meer dan honderd jaar geleden vestigde met “Vleeschhouwerij H. van Essen”. Na enkele generatiewisselingen en ingrijpende verbouwingen staat deze plek nu beter bekend om elektronica, die door de vierde generatie Herman van Essen op deskundige wijze aan de man wordt gebracht binnen de onderneming “Van Essen Electronics“.