Visie

Architectenbureau Herman van Essen staat voor traditionele architectuur, bij voorkeur uitgevoerd in ecologische bouwmaterialen, zonder in de architectonische ideologie van het ecologisch bouwen te vervallen. Dat wil zeggen geen  vormen die de mens van nature niet eigen zijn te maken, of die niet uit de logica van de bouwmaterialen en aanverwante constructiemethoden voortvloeien, maar eerlijke en schone architectuur die de bouwtraditie van onze voorouders voortzet en de harmonie in onze gebouwde omgeving versterkt.