Links

Op de oude fundamenten wordt de Neumarkt van Dresden herbouwd. Vele waardevolle fragmenten, die uit het puin van de bombardementen op 14 februari 1945 waren gered, worden thans in de reconstructies herplaatst.
Eind 2010 is men begonnen met de reconstructie van het Berliner Stadtschloss, dat in 1945 beschadigd raakte en vervolgens in 1950 werd afgebroken. Echter alleen de gevels zullen in hun oorspronkelijke toestand worden hersteld. Het casco is van beton en kent uiteindelijk een hedendaagse afwerking en inrichting. Ondanks een aanzienlijk budget van meer dan een half miljard, is het mogelijk om geveldelen te financieren.
Constructie van een nieuw château in Guedelon, Frankrijk, uitsluitend volgens Middeleeuwse technieken.

Reconstructie DomRömer Kwartier in Frankfurt naar vooroorlogse situatie.

De Bataviawerf: een bouwplaats waar de oude ambachten van touwslager, smid, beeldsnijder en zeilenmaker herleven. Momenteel werken de ambachtslieden aan de reconstructie van het 17e eeuwse admiraliteitsschip De Zeven Provinciën.