Links

Reconstructie Neumarkt Dresden Op de oude fundamenten wordt de Neumarkt van Dresden herbouwd. Vele waardevolle fragmenten, die uit het puin van de bombardementen op 14 februari 1945 waren gered, worden thans in de reconstructies herplaatst.
Reconstructie Berliner Stadtschloss Eind 2010 is men begonnen met de reconstructie van het Berliner Stadtschloss, dat in 1945 beschadigd raakte en vervolgens in 1950 werd afgebroken. Echter alleen de gevels zullen in hun oorspronkelijke toestand worden hersteld. Het casco is van beton en kent uiteindelijk een hedendaagse afwerking en inrichting. Ondanks een aanzienlijk budget van meer dan een half miljard, is het mogelijk om geveldelen te financieren.
Château Guedelon Constructie van een nieuw château in Guedelon, Frankrijk, uitsluitend volgens Middeleeuwse technieken.
Herbouw schip Domkerk Utrecht In 1674 deed een tornado het schip van de Domkerk in Utrecht instorten. In 2074, 400 jaar na de ramp, zal de reconstructie van de Domkerk zijn voltooid.
Bataviawerf Lelystad De Bataviawerf: een bouwplaats waar de oude ambachten van touwslager, smid, beeldsnijder en zeilenmaker herleven. Momenteel werken de ambachtslieden aan de reconstructie van het 17e eeuwse admiraliteitsschip De Zeven Provinciën.