Stationsgebied te Apeldoorn

Met de verstedelijking van Apeldoorn is een groot deel van de oorspronkelijke bebouwing in het centrum vervangen door nieuwbouw die een anonieme internationale sfeer ademt en op geen enkele wijze harmoniseert met wat er nog rest van de oorspronkelijke bebouwing en, meer in het algemeen, met wat er nog rest van de menselijke beschaving. In de kleine stedenbouwkundige invulling van het stationsgebied is de mogelijkheid aangegrepen om een alternatieve visie op de verstedelijking van Apeldoorn te geven.

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+