Renovatie Woonboerderij te Apeldoorn

In 2014 is de voormalige boerderij zowel intern als extern ingrijpend verbouwd, waarbij de historische structuur en detailleringen onherkenbaar zijn geworden. Het plan dat thans is ontwikkeld, gaat niet uit van een restauratie pur sang maar van een renovatie in de geest van de oorspronkelijke boerderij. Het gehele interieur zal worden verwijderd, met uitzondering van de twee gebintstellen, die vrij in de woonkamer komen te staan. Het huidige dak bestaat uit stalen sandwichpanelen, die vervangen zullen worden door hoogwaardiger isolatieplaten (Rc=6,0) en keramische dakpannen.

Wegens de vele wonden in het metselwerk is besloten om de gevels van een kaleilaag te voorzien, zodat de structuur van het metselwerk nog licht waarneembaar is, maar dat de verschillen in metselverband, baksteenformaat en voegvorm worden verzacht. In de zuidgevel wordt een enkele deur en een dubbele deur met bovenlichten nieuw aangebracht. In de westgevel wordt een vierdelige vouwwand met loopdeur rechts geconstrueerd. De bestaande schuur aan de oostzijde wordt afgebroken ten faveure van een kantoor met aangrenzend een pantry en archief in het meest oostelijk gelegen schuurtje. De verbinding tussen woonboerderij en kantoor wordt tot stand gebracht middels een tussenlid, dat de hoofdentree bevat. Het westelijke dakschild zal in de bovenste helft worden belegd met een aantal zonnepanelen. In de onderste helft bestaat een uitbreidingsmogelijkheid.