Restauratie Schloss Hammergmünd te Grafenwöhr

Schloss Hammergmünd te Grafenwöhr kwam in 1762 tot stand op uitzonderlijk grote overwelfde kelders van bebouwing uit de late  16e of vroege 17e eeuw. Het kasteel heeft gedurende een groot deel van de 20e eeuw als verzorgingshuis gediend, en heeft nadien een periode van leegstand en verwaarlozing gekend.  Momenteel ondergaat het kasteel een restauratie en wordt het geschikt gemaakt voor particuliere bewoning. De schadelijke cementpleister is reeds van de gevels verwijderd, in het interieur zijn de nog aanwezige oorspronkelijke houten vloeren, handbeschilderde wanden en barokke stucplafonds blootgelegd. Voor de restauratie van de westgevel is advies uitgebracht en er zijn tekeningen vervaardigd ten behoeve van de reconstructie van de barokke vensters. Bij de nauwgezette opmeting van het enige resterende barokke venster werd duidelijk dat de ramen in 1762 met de grootste zorgvuldigheid werden gemaakt: het verschil in maatvoering van de zes ruiten is namelijk slechts 1 millimeter.